นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ลงนามรับรองให้แก่ นายอร่าม ลิ้มสกุล หรือลุงดำเกาะเต่า ปราชญ์กัญชาไทย ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหมอพื้นบ้านแล้ว 

          โดยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า การออกใบรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน เป็นการเชิดชูเกียรติและยกระดับหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น แต่ต้องดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 10 ปีด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้านหรือสืบทอดจากบรรพบุรุษ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า หมอพื้นบ้านและแพทย์พื้นบ้านแตกต่างกัน เพราะหมอพื้นบ้านไม่สามารถทำเพื่อการค้า และ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักต้องช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามธรรมจรรยา และต้องไม่ทำเชิงพาณิชย์

          ทั้งนี้ การออกใบรับรองหมอพื้นบ้านนั้น ไม่ได้บอกว่ามีความเชี่ยวชาญสาขาไหน ไม่เหมือนแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ซึ่งหากหมอพื้นบ้านต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือต้องการใบอนุญาตเป็นแพทย์แผนไทยก็ต้องเป็นไปตามหลักสูตร มีการศึกษาตามสถาบันการศึกษา มีใบรับรองออกมา หรือในกรณีหมอพื้นบ้านที่อายุมากแล้ว อาจไม่สามารถไปสอบใบอนุญาตได้ ก็จะมีอีกวิธีในการประเมินตามประสบการณ์ อย่างกรณีการออกใบรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน ของลุงดำเกาะเต่า ปราชญ์กัญชาไทย ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น ลุงดำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคือด้านกัญชา ทั้งด้านการปลูก ด้านการรักษา มีตำรับยา มีสูตรยาสมุนไพรกัญชา 3 สูตร คือ น้ำมันกัญชา ยารักษามะเร็ง และน้ำมันสำหรับนวด อีกทั้งยังเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์กัญชา “KD เกาะเต่า” จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

          และในโอกาสสำคัญนี้ได้มีบุคคลสำคัญในแวดวงกัญชาอาทิ ลุงตุ้มกัญชาชุมพร คุณบอย บางสะพาน คุณตุ๊ก นางฟ้ากัญชา พร้อมคณะเข้าร่วมแสดงความขอบคุณ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์หมอลุงดำเกาะเต่า-อร่าม ลิ้มสกุล ปราชญ์กัญชาไทย ที่ได้เป็น “หมอพื้นบ้าน” แห่งศาสตร์เชี่ยวชาญด้านกัญชา

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed