ซินเจนทา ผู้นำระดับโลกด้านเกษตรกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อ ‘โซนิวา’ (SONIVA) ที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืชโคกตูม-พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีจุดมุ่งหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางขยายตลาดเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมทั้งโซลูชั่นและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้เข้าถึงสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของเกษตรกรรายย่อยได้มากที่สุด

แบรนด์โซนิวา เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท ACSEN Agriscience Limited ซึ่งเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์พืชรายใหญ่ของประเทศอินเดีย โดยร่วมมือนำนวัตกรรมด้านพันธุ์พืชและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตพืช เพื่อเปิดตัวในประเทศไทย ซึ่งมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพร้อมขยายไปยังตลาดที่สำคัญทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ โดยโซนิวามุ่งเน้นการเข้าถึงเกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก ให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพสูง รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่มีความหลายหลายทางพันธุกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น เมล็ดพันธุ์พืชของโซนิวามีหลากหลายชนิด ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว, มะเขือเทศ, พริก, ถั่วแขก, กระเจี๊ยบ, บวบงู, น้ำเต้า, ถั่วฝักยาว, ฝ้กเขียว, แตงกวา, เมล่อน, บวบ, มะระขี้นก, ฟักทอง และแตงโม เป็นต้น

นายไมค์ ไซ ผู้บริหารฝ่ายวางแผนธุรกิจโซนิวาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทซินเจนทา กล่าวว่า “โซนิวาไม่ใช่เป็นเพียงธุรกิจ แต่เป็นระบบนิเวศแบบครบวงจร ที่ประกอบไปด้วยพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และให้ความสำคัญกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งเป็นหัวใจหลัก ทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนช่วยยกระดับภาคการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหลักของการลงทุนในครั้งนี้ที่จะช่วยนำร่องและขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาคอาเซียน”

การเปิดตัวของโซนิวา ถือเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ที่มีการนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรแบบเฉพาะทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของเกษตรกรรายย่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยในอนาคตโซนิวามุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรรายย่อยในภูมิภาคและมีแผนที่จะขยายไปยังตลาดต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและความท้าทายของเกษตรกรกลุ่มนี้ โดยมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 23 ชนิด ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2567

ทีมงานของโซนิวามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการและอุปสรรคต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเชี่ยวชาญและความคล่องตัวในการดำเนินงานนี้ จึงช่วยให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โซนิวาตระหนักดีว่า เกษตรกรต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศ ทั้งฝนผิดฤดูกาล ภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก โรคพืชและแมลงรบกวน ดังนั้นการมีเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย คุณภาพสูง ที่แสดงศักยภาพเฉพาะทาง อาทิ ทนแล้ง ทนโรค ทนต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นทางออกและตัวช่วยที่สำคัญสำหรับเกษตรกร

“ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ทำให้ทีมของเราสามารถแนะนำข้อมูลต่างๆกับพี่น้องเกษตรกรทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโมเดลในรูปแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าถึงและใกล้ชิดกับพี่น้องชาวเกษตรกร เพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น เราเป็นพันธมิตรด้านเมล็ดพันธุ์ที่จะนำพาความสำเร็จมาให้และเราตระหนักดีว่า พี่น้องชาวเกษตรกรไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกค้าแต่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ และเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เสมอมา นี่คือหัวใจหลักของโซนิวา” นายไมค์ ไซ กล่าวเสริม

https://www.kaosanonline.com/?p=60393

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *