บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด (THINGS ON NET CO., LTD.: TON) ผู้นำด้านบริการโซลูชันไอโอทีครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลกซิกฟอกส์ (Sigfox) คว้ารางวัล “TOP 10 INTERNET OF THINGS SOLUTION PROVIDER 2021” จากนิตยสารเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก CIO ADVISOR APAC ตอกย้ำการเป็นสุดยอดองค์กรผู้บุกเบิกและให้บริการโซลูชันไอโอทีที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

          รางวัล “TOP 10 INTERNET OF THINGS SOLUTION PROVIDER 2021” จะมอบให้กับบริษัทที่มีผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์อันเป็นรูปธรรมโดดเด่นที่สุดในระดับนานาชาติ ซึ่งในปีนี้ ติงส์ ออน เน็ต สามารถพิชิตเป้าหมายเหนือบริษัทชั้นนำในเอเชียกว่า 100 บริษัทที่ล้วนมีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชัน ในการบริหารองค์กร TON จึงถือเป็นผู้นำด้านไอโอทีสัญชาติไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 องค์กรสำหรับรางวัลสุดยอดผู้ให้บริการโซลูชันไอโอทีชั้นนำในปีนี้

          นายปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด เปิดเผยว่า ”ตลอดระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง ติงส์ ออน เน็ต ขึ้นในประเทศไทยในปี 2562 บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันไอโอทีที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขจัดปัญหา ยกระดับขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ติงส์ ออน เน็ต ต้องการเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญและแข็งแกร่งร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีระดับภูมิภาคและระดับโลก”

          ติงส์ ออน เน็ต ถือเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน IoT เต็มรูปแบบสัญชาติไทยที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ประสบความสำเร็จในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไอโอทีในประเทศไทย สามารถขยายฐานลูกค้าครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม มีโครงข่ายสัญญาณการให้บริการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยและอีกกว่า 72 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างจุดแข็งของบริษัทให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับโลกด้านเทคโนโลยี IoT ที่หลากหลายและศักยภาพสูงในการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กรและบุคลากร อันเป็นที่มาของการคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ Thailand MIKE Award 2021 และประความสำเร็จต่อเนื่องกับรางวัลระดับสากล Top 10 Internet of Things Solution Provider 2021 จากนิตยสาร CIO Advisor APAC ในวันนี้

          อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ การเดินกลยุทธ์ผสานการทำงานร่วมกับพันธมิตรชั้นนำและลูกค้ากลุ่มต่างๆ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทำหน้าที่ศึกษา เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาร่วมกับลูกค้าในทุกขั้นตอน ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการออกแบบและประดิษฐ์นวัตกรรมโซลูชันที่สามารถใช้งานได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดในเชิงพาณิชย์

          โดยโซลูชันที่โดดเด่น ได้แก่ โซลูชัน Smart City & Smart Building ระบบเมืองอัจฉริยะและอาคารอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย, Smart Farming การเกษตรอัจฉริยะและปศุสัตว์อัจฉริยะ, Asset Tracking Management ระบบการติดตามสถานะสินทรัพย์ต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจัดเก็บและขนย้าย, Safety and Environment System ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่องานด้านความปลอดภัย ป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงระบบ SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน, Energy Saving ช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า, Facility Management การบริการ การจัดการระบบสาธารณูปโภค, Supply Chain / Cold Chain Management ระบบการบริหารจัดการการขนส่ง / ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสำหรับภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ตลอดจนคลังสินค้า ตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพความสดใหม่ ช่วยลดต้นทุนสูงสุดได้ รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่ใช้ IoT เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญด้วย

          นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมกับนักพัฒนาเซ็นเซอร์ในท้องถิ่นสร้างสรรค์อุปกรณ์ไอโอทีอัจฉริยะเพื่อใช้ในประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตร

          อีกหนึ่งจุดเด่นของโซลูชันและโครงข่ายเทคโนโลยีไอโอทีจากติงส์ ออน เน็ต คือสามารถผสานการทำงานเข้ากับแพลตฟอร์มคลาวด์ และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทที่เปิดกว้างให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาโซลูชันใหม่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้ลูกค้า

          ผลจากการวางเป้าหมาย และเร่งเดินหน้าพิชิตหมุดหมายระดับโลกดังกล่าว นำมาซึ่งรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจอีกหนึ่งรางวัล “TOP 10 INTERNET OF THINGS SOLUTION PROVIDER 2021” โดย ติงส์ ออน เน็ต ถือเป็นหนึ่งในองค์กรสัญชาติไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ สะท้อนถึงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวมที่นอกจากจะสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตจากการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพแล้ว ยังตอกย้ำบทบาทบริษัทในฐานะผู้บุกเบิกและกระตุ้นการขับเคลื่อนระบบนิเวศไอโอทีในประเทศไทย ขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ทุกภาคส่วนด้วย

          “เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าและความเชี่ยวชาญในฐานะเป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติไทย ที่พร้อมส่งมอบบริการระดับ World Class บนความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นฟันเฟืองหลักช่วยปลดล็อกศักยภาพประเทศไทย และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย ด้วยเทคโนโลยีไอโอที เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนเวทีโลก ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนของกลุ่มบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกให้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย”

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *