บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านวัตกรรมเทคโนโลยีอุปกรณ์สำนักงานของโลก – เครื่องพิมพ์ การถ่ายภาพเอกสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมมือกับ กรีน เยลโล่ (GreenYellow) ผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกำลังการติดตั้ง 4MWp ที่โรงงานของ บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) โดยโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นี้ได้รับทุนสนับสนุน ติดตั้ง และดำเนินการโดยกรีน เยลโล่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัท ริโก้ (Ricoh) ลดการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าและแทนที่พลังงานบางส่วนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก แต่ยังช่วยให้ ริโก้ เข้าใกล้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 อีกด้วย

          กรีน เยลโล่ ให้บริการโซลูชั่นด้าน Solar PPA หรือ ข้อสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกรีน เยลโล่ เป็นผู้สนับสนุนเงินลงทุน ออกแบบ ติดตั้ง ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด โดยปรับให้เข้ากับความต้องการของริโก้ พร้อมทั้งการดำเนินงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของกรีน เยลโล่ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพและผลประหยัด โดยที่ริโก้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มใดๆ

          โรงไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปขนาด 4MWp ที่ติดตั้งที่โรงงานของ ริโก้ ประเทศไทย คาดว่าจะแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้กว่า 4.7 GWh ต่อปี ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าและช่วยริโก้ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 2,500 ตันต่อปี โดยการร่วมมือกับกรีน เยลโล่ ในการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากอัตราค่าไฟต่อหน่วยที่ลดลงอย่างมาก จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเป็นการเลือกแหล่งพลังงานสะอาดที่ช่วยบริษัทลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี

          วิสัยทัศน์ของริโก้ คือการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการสร้างสมดุลระหว่าง 3P ได้แก่ Prosperity (เศรษฐกิจ) People (สังคม) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของบริษัท คือการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ภายในปี 2593 ควบคู่ไปกับเป้าหมายระดับกลางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 63% ในปี 2573 (เมื่อเทียบกับระดับในปี 2558) ความร่วมมือระหว่างริโก้ และกรีน เยลโล่ นี้สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจของกรีน เยลโล่ ในการจัดหาโซลูชั่นให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

          ยูกิฮิโร โทริยามา ประธานบริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เราตั้งเป้าหมายเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพในการพื้นฟูสภาพแวดล้อมของโลก เพื่อให้เกิดสังคมการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าในองค์กรของเราทั้งหมด กว่า 80 ปีที่ริโก้ขับเคลื่อนนวัตกรรม และเรากำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับกรีน เยลโล่ ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันกับเรา รวมถึงการสนับสนุนพันธมิตรและลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของพวกเขาจะประสบความสำเร็จ”

          แฟรงค์ คลุค ประธานกรรมการบริหารของกรีน เยลโล่ ประเทศไทยและเอเชีย เน้นย้ำว่า “เราภูมิใจที่มีส่วนช่วยสนับสนุน ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ในการสร้างความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยโซลูชั่น Solar PPA ของเรา รวมถึงช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ นอกจากนี้ เรายังรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการก้าวตามวิสัยทัศน์ของริโก้ เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและสร้างความแตกต่างให้กับสิ่งแวดล้อม”

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *