TikTok ยกระดับความปลอดภัยของแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง นอกจากการอัพเดทหลักเกณฑ์ชุมชนอย่างสม่ำเสมอแล้ว ล่าสุดเปิดเผยรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์ชุมชนประจำไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของคอนเทนท์ที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนและบัญชีใช้งานที่ถูกลบออกไป เพื่อร่วมสร้างโลกออนไลน์ที่เป็นมิตรและปลอดภัยให้แก่ผู้คนทั่วโลก

          Digital 2022 ฉบับล่าสุดที่เผยแพร่โดย wearesocial เปิดเผยตัวเลขล่าสุดว่า ในช่วงต้นปี 2565 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่า 4.95 พันล้านคน โดย 62.5% ของประชากรทั้งหมดทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เมื่อสถิติระบุว่าผู้คนใช้เวลาเกือบ 7 ชั่วโมงต่อวันไปกับการใช้อินเทอร์เน็ตจากในทุกอุปกรณ์ จึงทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนเปลี่ยนไปอยู่บนโลกออนไลน์เกือบเต็มรูปแบบ ด้วยเหตุนี้หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโลกดิจิทัล จึงกลายเป็นประเด็นที่แพลตฟอร์มและผู้ใช้งานเริ่มหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากการอัพเดทหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวันในทุกแพลตฟอร์ม ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความปลอดภัยทางดิจิทัล การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจตลอดจนเครื่องมือการใช้งานให้แก่ผู้ใช้นับเป็นส่วนสำคัญที่จะละเลยไม่ได้ และปัญหาด้านความปลอดภัยจะมีความสำคัญเป็นทวีคูณหากเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดยจากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2564 ของ ETDA ระบุว่า กลุ่ม Gen Z ที่มีอายุน้อยกว่า 21 ปี ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุด เฉลี่ยถึงวันละ 12 ชั่วโมง 5 นาที ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้งานย่อมเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามดัว

สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการใช้งาน อัพเดทหลักเกณฑ์ชุมชนของ TikTok

          TikTok ได้ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญสูงสุดในด้านความปลอดภัย การยอมรับความแตกต่าง และความแท้จริง โดยสนับสนุนให้ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถสร้างสรรค์เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว พร้อมสนับสนุนให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของแพลตฟอร์ม ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดเผยทักษะและตัวตนได้อย่างแท้จริง โดยจะเห็นได้จากหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ซึ่งข้อกำหนดพื้นฐานของ TikTok นั้นครอบคลุมถึง ความปลอดภัยของผู้เยาว์ พฤติกรรมทางเพศหรือพฤติกรรมอันตรายต่างๆ การรังแกข่มเหง ภัยคุกคามในโลกออนไลน์ การกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม สารเสพติด การพนัน ฯลฯ อุดมการณ์หรือเนื้อหาที่สามารถสร้างความรุนแรง การปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง รวมถึงสแปมหรือการมีส่วนร่วมปลอมแปลง การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือข้อมูลเป็นเท็จที่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม ซึ่งมีการอัพเดทหลักเกณฑ์ชุมชนที่บังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนและทุกเนื้อหาบน TikTok เป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยจะลบทุกเนื้อหา รวมถึงวิดีโอ เสียงบันทึก การสตรีมแบบถ่ายทอดสด รูปภาพ ความคิดเห็น ลิงก์หรือข้อความอื่นใดที่ละเมิดหลักเกณฑ์ทั้งหมด

          ทั้งนี้ TikTok มุ่งบังคับใช้หลักเกณฑ์ชุมชนภายใต้แนวทางการยกระดับความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัดผ่าน 4P’s ได้แก่ Policy (นโยบาย), Product (ผลิตภัณฑ์), People (บุคลากร) และ Partners (พันธมิตร) โดยมีการดำเนินการในเชิงรุก ทั้งจากการใช้เทคโนโลยีตรวจจับร่วมกับการควบคุมคัดกรองอย่างเข้มข้นโดยทีมปฏิบัติงาน ซึ่งจะดำเนินการคัดกรองก่อนที่จะมีผู้ใช้ผู้ใดรายงานเนื้อหาที่อาจละเมิดหลักเกณฑ์ให้ทราบ นอกจากนี้ TikTok ยังสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนใช้เครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ บน TikTok เพื่อรายงานเนื้อหาหรือบัญชีใช้งานใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนอีกด้วย จึงถือเป็นการผนึกกำลังจากทั้งแพลตฟอร์มและผู้ใช้งาน เพื่อสร้างชุมชนแห่งความปลอดภัยร่วมกัน

ข้อมูลสรุปจากรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์ชุมชน ไตรมาส 3/2564

          ไฮไลท์จากข้อมูลเชิงลึกรายไตรมาสจากรายงานการบังคับใช้หลักเกณฑ์ชุมชนประจำไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา เปิดเผยถึงจำนวนและลักษณะของเนื้อหาและบัญชีใช้งานที่ถูกลบออกจาก TikTok ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

  • มีการลบวิดีโอที่พบการละเมิดมากกว่า 91 ล้านวิดีโอ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี คิดเป็น 1% ของวิดีโอทั้งหมดที่มีการอัปโหลดไปยัง TikTok
  • ในจำนวนนั้น 95.1% ถูกลบออกก่อนมีการรายงาน และ 88.8% ถูกลบออกก่อนที่จะมีการดู และอีก 93.9% ถูกลบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการโพสต์
  • มีจำนวนวิดีโอที่ถูกคัดกรองและนำออกโดยทีมปฏิบัติงานสูงถึง 60 ล้านคลิป ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ของปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
  • วิดีโอที่ถูกคัดกรองและนำออกอัตโนมัติโดยเทคโนโลยีตรวจจับ มีจำนวนมากกว่า 30 ล้านคลิป เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากไตรมาสที่ 2 ของปี แสดงถึงประสิทธิภาพการตรวจจับและคัดกรองของระบบที่เข้มงวดมากขึ้น
  • ปริมาณวิดีโอที่ถูกลบ มาจากการละเมิดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นจำนวนมากที่สุด เกือบ 50 ล้านคลิป รองลงมาคือ กิจกรรมผิดกฎหมายและสินค้าควบคุม การเปลือยกายและพฤติกรรมทางเพศ ตามลำดับ โดยใน 1 วิดีโอ อาจมีการละเมิดหลักเกณฑ์ในหลายข้อ ซึ่งแต่ละการละเมิดต่างมีผลต่อการดำเนินการทั้งหมด

          ประสิทธิภาพการตรวจจับและคัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นของ TikTok ส่งผลให้มีการตรวจจับและลบวิดีโอก่อนที่จะมีการรายงาน ที่สูงถึง 95.1% และอีก 93.9% สามารถนำออกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากโพสต์ขึ้นบนแพลตฟอร์ม แสดงถึงประสิทธิภาพการตรวจจับเนื้อหาที่ละเมิดหลักเกณฑ์ และความรวดเร็วในการลบวีดีโอหลังจากรายงาน เป็นการนำออกเชิงรุกหรือที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญสูงสุดในด้านความปลอดภัย

นโยบายเข้มงวดมาพร้อมการปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกมิติ

          นอกจากนี้ TikTok ยังมีการตรวจจับเพื่อลบบัญชีการใช้งานที่ละเมิดหลักเกณฑ์ชุมชนและข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงบัญชีใช้งานที่ตรวจพบว่าเป็นสแปม และวิดีโอสแปมที่ถูกโพสต์โดยบัญชีใช้งานเหล่านั้น โดยใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างบัญชีสแปมผ่านวิธีการอัตโนมัติ

          ด้วยนโยบายที่เข้มงวดในการปกป้องผู้ใช้งานจากเนื้อหาปลอม หลอกลวง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด รวมถึงการโฆษณา ในไตรมาสที่ 3 ของปีที่ผ่านมา มีโฆษณาที่ถูกลบออกทั้งหมดมากกว่า 3.3 ล้านคลิป โดย TikTok จะมีการตรวจสอบและเสริมสร้างระบบการตรวจจับอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านโฆษณาที่ละเมิดนโยบาย นอกจากนี้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับโควิด-19 ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ต้องเฝ้าระวัง ในไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา มีวีดีโอมากกว่าสี่หมื่นคลิปบน TikTok ที่ถูกลบออก ด้วยเหตุผลที่มีเนื้อหาบิดเบือนเกี่ยวกับโควิด-19 และวัคซีน นับเป็นอัตราการลบออกในเชิงรุกสูงถึง 82.86% และถูกลบออกภายใน 24 ชั่วโมงมากถึง 84.62% นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้บน TikTok เพื่อสร้างการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกต้อง

          TikTok ย้ำพันธกิจในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับผู้คนสร้างแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมอบความสุขให้กับทุกคน ด้วยการเดินหน้าสร้างชุมชนระดับโลกที่ทุกคนสามารถสร้างสรรค์และแบ่งปัน ค้นพบโลกรอบตัว และติดต่อกับผู้คนจากทั่วโลก พร้อมความมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนผู้คนในชุมชนไปพร้อมๆ กับการสร้างการเติบโต หลักเกณฑ์ชุมชนจะช่วยกำหนดบรรทัดฐานและจรรยาบรรณทั่วไปเพื่อสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับทุกคน ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้งาน TikTok สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ที่ ความปลอดภัย | ศูนย์ช่วยเหลือของ TikTok

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed