คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (The International Olympic Committee: IOC) และดีลอยท์ ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรระดับโลกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นระยะเวลา 10 ปี จนถึงปี 2575 ดีลอยท์จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรระดับโลกของกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั่วโลก โดยมีส่วนร่วมจัดการแข่งขันทั้งหมด 5 ครั้ง ดังต่อไปนี้ : ปารีส 2024, โอลิมปิกและพาราลิมปิก ฤดูหนาว มิลาโน คอร์ทีน่า 2026, ลอส แองเจลิส 2028, โอลิมปิกและพาราลิมปิก ฤดูหนาว 2030 และ บริสเบน 2032

          ในฐานะพันธมิตรระดับโลกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ดีลอยท์ จะนำความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการบริหารจัดการและที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อช่วยให้ระบบนิเวศด้านดิจิตัลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีความปลอดภัย รัดกุมมากขึ้น ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โอลิมปิก

          ดีลอยท์และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ร่วมมือเป็นพันธมิตรที่มีเป้าหมายชัดเจน โดยนำความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของดีลอยท์มาช่วยให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลตระหนักถึงศักยภาพของแผนยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต ตามวาระโอลิมปิก 2020+5 และวิสัยทัศน์ที่จะสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมด้วยกีฬา ในการร่วมมือกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลครั้งนี้ ดีลอยท์จะมอบหมายทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกที่มีความสามารถด้านบริหารจัดการหลากหลายและด้านการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกระดับชาติ (National Olympic Committees) แฟนกีฬาหลายพันล้านคน และนักกีฬาหลายพันคนที่สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

          ดีลอยท์จะนำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและหลักบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โอลิมปิก โดยผลักดันการดำเนินการจัดการกับความท้าทายสำคัญที่ระบุไว้ในวาระโอลิมปิก 2020+5 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ ความยั่งยืน ความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนเส้นทางอาชีพและสวัสดิการให้นักกีฬา

          “เรากำลังก้าวเข้าสู่หนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์โอลิมปิกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมสัมพันธ์คนทั้งโลกผ่านการผูกมิตร ความสามัคคี และความยุติธรรม และคงจะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าช่วงเวลานี้อีกแล้ว ดีลอยท์และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลต่างมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย เพื่อส่งเสริมและสร้างผลกระทบเชิงบวกและยั่งยืนให้กับสังคมด้วยยุทธศาสตร์โอลิมปิก” พูนิต เรนเจน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีลอยท์ โกลบอล กล่าว

          “เรามีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับดีลอยท์และรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสในการร่วมมือครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โอลิมปิก โครงการของดีลอยท์ที่จะมุ่งผลักดันตามเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ สอดคล้องกับปรัชญาของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในการสร้างจุดเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่ออนาตวาระโอลิมปิก 2020+5” โธมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล กล่าว

          “จากที่ได้ร่วมงานกับดีลอยท์เป็นเวลาหลายปี คณะกรรมการพาราลิมปิกสากลรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับผู้ที่ความเชี่ยวชาญและบริการหลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์พาราลิมปิก เนื่องจากเรามีเป้าหมายที่จะใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการผลักดันการมีส่วนร่วมในสังคม” แอนดรูว์ พาร์สันส์ ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล กล่าว

การผลักดันการปรับยุทธศาสตร์โอลิมปิก

          ดีลอยท์จะให้การสนับสนุนคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในการวางยุทธศาสตร์สู่การปรับองค์กรสู่ดิจิตัล โดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านดิจิตัลมาช่วยให้คำปรึกษาในหลายภาคส่วน เช่น การสร้างประสบการณ์ให้แฟนกีฬาตามความต้องการของแต่ละคน และยกระดับบริการด้านดิจิตัล เชื่อมต่อแฟนกีฬาทั่วโลกเข้าด้วยกัน และสร้างความน่าสนใจของการแข่งกันกีฬาโอลิมปิกในครั้งถัดไป

การพัฒนาเป้าหมายและความตั้งใจของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในการจัดการปัญหาของโลก

          ดีลอยท์เป็นองค์กรผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแนวคิดและดำเนินกิจกรรมโดยยึดมั่นตามเป้าประสงค์ขององค์กร และจะนำความเชี่ยวชาญในด้านนี้เพื่อสนับสนุนและให้คำแนะนำคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในการพัฒนากลยุทธ์ที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้างโลกที่ดีขึ้นด้วยกีฬา

          ดีลอยท์จะทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลในการพัฒนาโปรแกรม โครงการที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน และเพลย์บุ๊คสำหรับความริเริ่มต่างๆ อาทิ เช่น การสนับสนุนนักกีฬาและสุขภาพจิต ความหลากหลาย ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม ความยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

          ตามที่ระบุในวาระโอลิมปิก 2020+5 ในเรื่องความสำคัญของหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและความโปร่งใส ส่งผลให้มีการพัฒนาและจัดตั้ง “Centre of Excellence” ในเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารและดำเนินการจัดการสำหรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติที่เข้าร่วม ผ่านความร่วมมือครั้งนี้อีกด้วย

          มิเชล พาร์เมลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน People และ Purpose ดีลอยท์ โกลบอล กล่าวว่า “การร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำเอาแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งสองแบรนด์ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวก เราเห็นสปิริตนี้ในบุคลากรของดีลอยท์ที่เป็นนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก และนั่นเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ที่ทั้งดีลอยท์และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะสามารถสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน”

          จิริ เค็จวาล ประธานคณะกรรมการการตลาด คณะกรรมการโอลิมปิกสากล กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ของดีลอยท์กับยุทธศาสตร์โอลิมปิกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่โปรแกรมพันธมิตรระดับโลกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยังคงดึงความสนใจจากองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงอันส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน ความมุ่งมั่นของดีลอยท์ในการนำความเชี่ยวชาญระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โอลิมปิกถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ดีลอยท์ได้รับจากการเป็นพันธมิตรระดับโลกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

          ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระดับโลกครั้งแรกระหว่างดีลอยท์กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และ เป็นการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสนับสนุนยุทธศาสตร์โอลิมปิกที่ดีลอยท์ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหลายปี ความร่วมมือระดับโลกครั้งใหม่นี้เป็นการต่อยอดความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านการกีฬาของดีลอยท์ ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกที่ลอสแองเจลิส ที่จะเกิดในปี 2028 ตลอดจนกับคณะกรรมการโอลิมปิกของแคนาดา คณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกของเยอรมนี คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งไอร์แลนด์ คณะกรรมการโอลิมปิกของโปแลนด์ และคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทดีลอยท์ในประเทศต่างๆให้การสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกหลายพันคน

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *