เส็บจัดงาน MICE DAY 2024 เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ร่วมขับเคลื่อน 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต พร้อมสร้างไทยเป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูงแห่งเอเชีย 

          วันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ หรือ National MICE Day จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายนของทุกปี เพื่อรำลึกถึงการจัดงานแสดงสินค้าครั้งแรกของประเทศเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2425 โดยพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมสินค้าไทยจากทั่วประเทศไปสู่ตลาดโลก

           นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า การจัดงาน MICE DAY 2024 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ภายใต้แนวคิด “Connecting the World, Elevating the Economy: เชื่อมต่อโลกด้วย MICE ยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก” พร้อมกันนั้นยังมีการนำเสนอทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จากธุรกิจการจัดงานเชิงธุรกิจไปสู่บทบาทสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

           ทั้งนี้ ทีเส็บ ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีศักยภาพ 4 สาขา เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต ประกอบด้วย ความมั่นคงทางด้านอาหาร (Food Security) ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Soft Power) นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ (Health-Tech Innovation) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Urban QOL & Mobility) ซึ่งล้วนเป็นสาขาธุรกิจที่จะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลกในอนาคต

            โดยอุตสาหกรรมไมซ์จะช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตให้เติบโตเป็นจุดเด่นของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูงแห่งเอเชีย (High Value-Added Destination)

           ภายในงาน MICE DAY 2024 ประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการมองอนาคตอุตสาหกรรมไมซ์ในแง่มุมต่าง ๆ ตลอดจนการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับผู้ประกอบการไมซ์ โดยงานแบ่งได้เป็น

–  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567  

–  การเปิดตัวและแนะนำสินค้าบริการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมตลาดไมซ์ ประกอบด้วย 1. Zero Carbon Platform เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพรินต์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืนเต็มรูปแบบ 2. แพลตฟอร์ม EXPOINFO ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลงานแสดงสินค้า (B2B & B2C) ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับ Interactive Dashboard ให้ผู้ประกอบการเลือกดูข้อมูล พร้อมสรุปผลเป็นแผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์การจัดงาน 3. BizConnect แอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกงานอีเวนต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ธุรกิจอีเวนต์ ระบบจัดการอีเวนต์ และลงทะเบียนเข้างาน ที่ง่าย ครบ จบ ในแอปพลิเคชันเดียว 4. Thai MICE Connect แพลตฟอร์มที่รวบรวมฐานข้อมูล สินค้า และบริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างครบครัน และพัฒนาเป็น E-MICE Marketplace ของอุตสาหกรรมไมซ์ครั้งแรกในไทย 5. MICE Lane บริการตรวจคนเข้าเมืองในช่องทางพิเศษ ณ สนามบินหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางไมซ์ และขานรับนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล

–  นิทรรศการหลัก “ไมซ์ คือ แพลตฟอร์มในการพัฒนาประเทศ” แบ่งเป็น 3 โซน ผ่านมุมมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้แก่ 1. ย้อนรอยรากฐาน สร้างไมซ์ไทย แสดงประวัติ “ไมซ์” ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่มีบทบาทในการสร้าง ฟื้นฟู และพัฒนาชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 2. ส่งมอบประสบการณ์ ผ่านเส้นทางสายไมซ์ โดยมีแคมเปญ “ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย” ชวนผู้จัดงานและองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วน ออกมาจัดงานและร่วมประชุมสัมมนาทั่วประเทศ ผ่านเส้นทางสายไมซ์ 7 Themes (Soft Power Series) ที่มีอัตลักษณ์และคุณค่าของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งแนะนำไฮไลท์งานไมซ์ (Flagship Events) ในประเทศ 4 ภูมิภาค เพื่อกระจายการจัดงานและการเข้าร่วมงานไมซ์และเทศกาลต่าง ๆ ไปยังทุกภูมิภาคต่อเนื่องตลอดปี 3. มองไมซ์ไทย ผ่านวิสัยทัศน์แห่งอนาคต จัดแสดงตัวอย่างงานไฮไลท์ระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคต โดยทีเส็บร่วมกับพันธมิตรเป็นผู้ดึงงานและสนับสนุนงาน เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก อาทิ งานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (UNESCO Creative City of Gastronomy Annual Conference 2024) งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 และงานมหกรรมพืชสวนโลก “โคราช เอ็กซ์โป 2029” รวมถึงงาน 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group และงาน FIFA Congress 2024 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะมาจัดในภูมิภาคอาเซียน

–  การบรรยายพิเศษจากวิทยากร Mr. Danny Levy ผู้จัดงาน Money20/20 Asia ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับโลก และผู้บริหารระดับสูงจาก 4 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ จากศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC คุณรัชกฤต สงวนชีวิน จากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณธนัช จุวิวัฒน์ จากบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ จากบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และบีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ เพื่อตอกย้ำความสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ในฐานะแพลตฟอร์มการพัฒนาธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

https://www.kaosanonline.com/?p=59282

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *