มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาสาสมัคร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  ส่งมอบโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ พร้อมถวายเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1,558,000 บาท แก่วัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร) หรือหลวงพ่ออิฏฐ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นประธานรับมอบ  สอดคล้องกับพันธกิจของมูลนิธิฯ ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย รวมถึงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

โดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 53.28 กิโลวัตต์ ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการครั้งนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมาใช้ในวัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 300,000 บาทต่อปี และพลังงานจากแสงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งให้ที่วัดจุฬามณีสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้บนพื้นที่กว่า 50 ไร่

https://www.kaosanonline.com/?p=53763

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed