มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยพันธมิตรจิตอาสาบูรณาการความร่วมมือ เดินหน้าสานต่อพันธกิจภายใต้ “โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ปีที่ 9 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนได้เข้าถึงการดูแลและรักษาฟันให้ได้มากที่สุด ทั้งยังช่วยส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากเด็กได้อย่างเต็มที่ โดยพันธกิจในครั้งนี้นำทัพด้วยหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Mobile Care) ที่มีเหล่าทันตแพทย์และทันตบุคลากร ร่วมลงพื้นที่พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่าย ณ โรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นระยะเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567 และมีกำหนดออกเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป ในปี 2567 เพื่อขยายความช่วยเหลือให้เด็กๆ ได้รับบริการตรวจและรักษาสุขภาพฟันได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

มรว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่  พร้อมกับพันธมิตร กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มหาวิทยาลัยมหิดล  มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย)  หน่วยงานต่าง ๆ ของราชการ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายกเหล่ากาชาด รวมถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ศึกษาธิการจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าของพื้นที่ ของแต่ละจังหวัดที่ร่วมดำเนินการ อย่างเต็มที่เสมอมา พร้อมเดินหน้าภารกิจโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีในปีที่ 9 เพื่อให้เด็กได้รับบริการทันตกรรมอย่างครอบคลุม โดยโครงการฯ ทั้งหมดจะไม่สามารถเกิดขึ้นหรือสำเร็จได้ หากขาดความร่วมมือและช่วยเหลือจากพันธมิตรทุกฝ่ายที่ยังคงสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการที่ดีนี้ไปพร้อมกันต่อไป”

นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และประธานกรรมการบริหารบริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนในกลุ่มช่วงวัยใด การดูแลรักษาช่องปากนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามการดูแลเป็นอย่างยิ่ง ล่าสุดอ้างอิงข้อมูลจากทีมทันตกรรม แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยในกลุ่มเยาวชน ยังคงอยู่ในลำดับต้น ๆ ของปัญหาสุขภาพฟันที่ควรได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิฯ จึงไม่นิ่งนอนใจ มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านทันตสุขภาพให้กับเด็กๆ ให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ขอขอบคุณพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมีจุดยืนร่วมกันกับเราที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพฟันที่ดีขึ้นให้แก่เด็กๆ  มาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 โดยเราได้ออกหน่วยไปแล้ว 75 ครั้ง ทำฟันฟรีให้เด็กไปแล้วมากกว่า 50,000 คน และจะยังคงมีกิจกรรมนี้อีกในปีต่อ ๆ ไป นอกจากกิจกรรมการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ แล้วยังมีกลุ่มจิตอาสาจากบริษัท  แมคไทย จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการสนับสนุนของเล่นเพื่อแจกแก่เด็กๆ จากแมคโดนัลด์ และน้ำดื่มจากโคคา โคล่าด้วยเช่นกัน”

ทันตแพทย์หญิงพิมลสิริ สุทธิบุณยพันธ์ ทันตแพทย์อาสา มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สิ่งแรกหมอต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ เป็นอย่างมากที่ได้ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดี ๆ ที่ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง  เพราะโครงการนี้สามารถช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้มีโอกาสได้รับการตรวจสุขภาพฟัน และสร้างความรู้สึกในใจของเด็กให้ไม่กลัวการมาหาหมอฟันอีกต่อไป ในปีที่ผ่านมาดิฉันได้ลงพื้นที่หลายจังหวัด พบว่าเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันมากเกินความคาดหมาย  หลายครอบครัวมีบุตรหลายคน ทำให้ไม่มีเวลาดูแลอย่างทั่วถึง ประกอบกับที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ทำให้การรับรู้หรือเข้าถึงวิธีการรักษาฟันที่ถูกวิธีได้ไม่เพียงพอ ในฐานะทันตแพทย์ จึงขอเป็นกระบอกเสียงหนึ่งให้แก่ผู้ปกครองทุกครัวเรือนที่มีบุตรหลาน สนับสนุนให้มาเข้ารับการตรวจหรือรักษาฟันจากโครงการฯ   เพื่อสร้างประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีของเด็กต่อการพบทันตแพทย์ รวมไปถึงเด็กเองก็จะมีสุขภาพฟันที่ดี สร้างความมั่นใจให้แก่เด็กในอนาคต”

พันธกิจนี้จะยังคงขับเคลื่อนต่อไปเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มที่สดใส และสุขภาพฟันที่ดีแก่เด็ก และเยาวชนของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย สามารถติดตามให้กำลังใจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ (Ronald Mcdonald Dental Care Mobile ) ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” สนับสนุนโดย มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ผ่านทาง www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand หรือ แบ่งปันและมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เทใจ https://taejai.com/th/d/freedentaltreatment_ch/#donate (ลดหย่อนภาษีได้) หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk หรือ SOK) ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ

#RMCM #RMHCThailand #KeepingFamiliesClose

https://www.kaosanonline.com/?p=56473

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *