รู้ใจ ผู้นำแพลตฟอร์มประกันภัยออนไลน์ในประเทศไทย มีความยินดีและภาคภูมิใจในการประกาศความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) องค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา รู้ใจ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ร่วมกับลูกค้าของรู้ใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมนี้ โดยการที่ลูกค้าสามารถนำคะแนนสะสมจากการใช้บริการมาแปลงเป็นพลังแห่งความดีเพื่อส่งมอบคืนสู่สังคม โดยมียอดบริจาครวมกัน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการและภารกิจของมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

ซิลแวน ชาววอน ผู้อำนวยการประจำประเทศ รู้ใจ ประเทศไทย กล่าวว่า “รู้ใจ ยืนหยัดเป็นมากกว่าบริษัทประกันภัย เราสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งการทำงานร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ตอกย้ำถึงความทุ่มเทของเราในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสมอภาค เราเชื่อว่าทุกการปฏิบัติและแต่ละย่างก้าวจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย ซึ่งแคมเปญนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความร่วมมือและความมุ่งมั่นของเรา”

ลูกค้าของรู้ใจให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีของแคมเปญ ด้วยการใช้คะแนนสะสมแลกเป็นคูปองบริจาค รวมมูลค่าถึง 47,510 บาท และด้วยการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรู้ใจ ทำให้ยอดบริจาคมีมูลค่ารวมถึง 100,000 บาท โดยเงินทุนนี้ถูกจัดสรรไว้เพื่อสนับสนุนมูลนิธิในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มประชากรที่เปราะบาง มอบโอกาสให้พวกเขาได้มีชีวิตที่ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น

คุณกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นและความเอื้อเฟื้อของรู้ใจและลูกค้า ถือเป็นสัญญาณแห่งความหวังให้กับหลาย ๆ คน พันธมิตรที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างการบริจาคที่มีความหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความตระหนักและการรับรู้ถึงความจำเป็นของการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ด้วยแคมเปญสร้างสรรค์ของรู้ใจ เราได้ตอกย้ำคำมั่น

สัญญาของเราในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับชุมชนทั่วประเทศไทย เรากำลังร่วมมือกันเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ นำพาประเทศสู่อนาคตที่ทุกคนมีที่ที่เรียกว่า “บ้าน””

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและการให้บริการสนับสนุนมานานกว่า 25 ปี กิจกรรมของพวกเขาประกอบด้วยการสร้างและฟื้นฟูบ้าน ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำและสุขาภิบาล รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านโครงการด้านการศึกษาและความเป็นอิสระทางการเงิน โดยรู้ใจจะช่วยสนับสนุนความพยายามเหล่านี้โดยตรง พร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้วิสัยทัศน์ของรู้ใจไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงการช่วยเหลือสังคม แต่รวมถึงการเน้นย้ำการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในสังคมอย่างต่อเนื่อง

https://www.kaosanonline.com/?p=57093

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed