อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (NYSE: BABA และ HKEX: 9988, “อาลีบาบา” หรือ “อาลีบาบา กรุ๊ป”) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสสุดท้าย ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

          “อาลีบาบา ยังคงทำธุรกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในไตรมาสนี้ เรายังคงดำเนินการตามกลยุทธ์การเติบโตจากหลากหลายช่องทาง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของตลาดที่ซับซ้อนและผันผวน โดยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของเรานั้นได้ขับเคลื่อนไปในเชิงบวก ซึ่งเรามุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและการสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต” แดเนียล จาง ประธานกรรมการและหัวหน้าผู้บริการของ อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “เราเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ ESG ที่ชัดเจนนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญต่ออนาคตของอาลีบาบา ซึ่งเราได้ประกาศเป้าหมายในการไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินงานของเรา ภายในปี 2573 ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนอีก 1.5 กิกะตัน ภายในปี 2578 ผ่านการทำงานร่วมกับผู้บริโภค ลูกค้า และพันธมิตรทั่วทั้งระบบนิเวศของเรา”

          “เราได้รับผลประกอบการที่ดีในไตรมาสนี้ ด้วยการเติบโตของรายได้ 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี เราได้คิดค้นและลงทุนในระยะยาวตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องของเรานั้นมีเป้าหมายเพื่อการเติบโตที่ได้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อย่างที่เราได้เปิดเผยผ่านการลงทุนตามกลุ่มใหม่ ๆ ของเรามาโดยตลอด” แม็กกี้ อู๋ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “จากความมั่นใจในแนวโน้มของบริษัทในวันนี้และในระยะยาว เราจึงได้ซื้อหุ้น American Depositary Shares (ADSs) อีกครั้ง เป็นจำนวนราว 10.1 ล้านหุ้น ในราคาประมาณ 1.4 พันล้านคอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสนี้”

ผลประกอบการทางธุรกิจที่น่าสนใจ

ไตรมาสสุดท้าย สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

          รายได้ อยู่ที่ 242,580 ล้านหยวน (38,066 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนหลักจากการเติบโตของรายได้จากการค้าในจีน 7% เมื่อเทียบปีต่อปี คิดเป็นมูลค่า 172,226 ล้านหยวน (27,026 ดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนคลาวด์เติบโตขึ้น 20% เมื่อเทียบปีต่อปี คิดเป็นมูลค่า 19,539 ล้านหยวน (3,066 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) การบริการผู้บริโภคในพื้นที่เติบโตขึ้น 27% เมื่อเทียบปีต่อปี คิดเป็นมูลค่า 12,141 ล้านหยวน (1,905 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบปีต่อปี คิดเป็นมูลค่า 16,449 ล้านหยวน (2,581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

          ผู้บริโภครายปี ที่ใช้งานอีโคซิสเท็มของอาลีบาบาทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 1.28 พันล้านคน ในช่วง 12 เดือน นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นประมาณ 43 ล้านคนในช่วง 12 เดือน นับจากวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยนับรวมผู้บริโภค 979 ล้านคนในจีน และผู้บริโภคในต่างประเทศ 301 ล้านคน ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นสุทธิรายไตรมาสกว่า 26 ล้านคน และ 16 ล้านคนตามลำดับ

          รายได้จากการดำเนินงาน อยู่ที่ 7,068 ล้านหยวน (1,109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 86% เมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งรวมถึงค่าด้อยค่าความนิยม (Goodwill impairment) ที่ลดลงจากกลุ่มสื่อดิจิทัลและความบันเทิง 25,141 ล้านหยวน (3,945 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หากไม่รวมค่าความนิยมที่ลดลง รายได้จากการดำเนินงานจะอยู่ที่ 32,209 ล้านหยวน (5,054 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 34% เมื่อเทียบเป็นรายปี การลดลงปีต่อปีนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของเราในการริเริ่มที่จะเติบโต และการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของเราเพื่อดันการเติบโตของจำนวนผู้ใช้ ตลอดจนการสนับสนุนผู้ค้าของเรา เราจึงแยกค่าด้อยค่าความนิยมที่กล่าวถึงข้างต้นจากการวัดรายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ดังนั้น กำไรก่อนการปรับปรุง (Adjusted EBITA) ซึ่งเป็นการวัดแบบ non-GAAP จึงลดลง 27% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 44,822 ล้านหยวน (7,034 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

          รายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ อยู่ที่ 20,429 ล้านหยวน (3,206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ รายได้สุทธิ อยู่ที่ 19,224 ล้านหยวน (3,017 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งลดลง 74% และ 75% เมื่อเทียบเป็นรายปีตามลำดับ เป็นผลอันเนื่องมาจากการด้อยค่าความนิยม 25,141 ล้านหยวน (3,945 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และกำไรสุทธิที่ลดลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของการลงทุนในตราสารทุนของเรา ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ไม่รวมอยู่ในมาตรฐาน Non-GAAP ของเรา ดังนั้น รายได้สุทธิที่คำนวณแบบ Non-GAAP จึงอยู่ที่ 44,624 ล้านหยวน (7,002 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 25% เมื่อเทียบปีต่อปี

          รายได้ปรับลด ต่อ ADS อยู่ที่ 7.51 หยวน (1.18 เหรียญสหรัฐ) และ กำไรต่อหุ้นปรับลด อยู่ที่ 0.94 หยวน (0.15 เหรียญสหรัฐ หรือ 1.15 เหรียญฮ่องกง) รายได้ปรับลดแบบ Non-GAAP ต่อ ADS อยู่ที่ 16.81 หยวน (2.65 เหรียญสหรัฐ) ลดลง 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ กำไรต่อหุ้นปรับลดแบบ non-GAAP อยู่ที่ 2.11 หยวน (0.33 เหรียญสหรัฐ หรือ 2.58 เหรียญฮ่องกง) ลดลง 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี

          เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงาน คิดเป็นมูลค่า 80,366 ล้านหยวน (12,611 ล้านเหรียญสหรัฐ) กระแสเงินสดอิสระที่คำนวณแบบ Non-GAAP คิดเป็นมูลค่า 71,022 ล้านหยวน (11,145 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลง 26% เมื่อเทียบปีต่อปี เมื่อเทียบกับ 96,210 ล้านหยวนในไตรมาสเดียวกันของปี 2563 สาเหตุหลักมาจากผลกำไรที่ลดลง อันเนื่องมาจากมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของเราในการริเริ่มที่จะเติบโต และการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของเราเพื่อดันการเติบโตของจำนวนผู้ใช้ ตลอดจนการสนับสนุนผู้ค้าของเรา

          กระบวนการเปรียบเทียบของหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป (GAAP) กับหลักการวัดรายได้สุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ที่นำเสนอข้างต้นจะรวมอยู่ในส่วนท้ายของการประกาศนี้

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *