บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล “Best Sutainability-Linked Transaction & Best ESG-Linked Finacing Deal of the Year” หรือ ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืนที่ดีที่สุดและข้อตกลงเงินทุนที่เชี่ยมโยงกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environment, Social and Governace: ESG) ที่ดีที่สุดแห่งปี จากการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564

          รางวัลดังกล่าวประกาศในงาน Best Deal & Solution Awards ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 จัดโดย นิตยสารอัลฟา เซาท์อีสท์ เอเชีย (Alpha South East Asia) ที่มุ่งเน้นนำเสนอข่าวการลงทุนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของไอวีแอลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานด้าน ESG ในฐานะบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

          นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนที่มีมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องยืนยันว่าตลาดทางการเงินเห็นคุณค่าต่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ท้าทายและความทุ่มเทด้าน ESG ของเรา อันจะช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”

          การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่า 10,000 ล้านบาทของไอวีแอลได้กำหนดมาตรฐานใหม่ในฐานะ SLB ที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทยและเป็นรายแรกที่เสนอขายให้กับทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของไอวีแอล ทั้งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี 2568 การใช้ขวด PET หลังการบริโภคในการรีไซเคิลได้ในจำนวนไม่น้อยกว่า 750,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 และการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในปี 2573

          ซิดดิก บาซาร์วาลา ผู้ก่อตั้ง นิตยสารอัลฟา เซาท์อีสท์ เอเชีย กล่าวว่า “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนมูลค่า 10,000 ล้านบาทของอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งออกท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย นับเป็นธุรกรรมที่สำคัญสำหรับตลาดหุ้นกู้ที่กำลังเฟื่องฟูในประเทศไทย กระแสตอบรับอย่างท่วมท้นอันเนื่องมาจากความน่าเชื่อถือของไอวีแอล ทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Investment) ที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างสำคัญให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ต้องการระดมเงินทุน”

          ทั้งนี้ ไอวีแอลได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารเอชเอสบีซี สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว

นายยาช โลเฮีย

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *