บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง บริษัทย่อยของอินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ ไอวีแอล โดยนายสมเดช ไชยสุรินทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานฝ่ายกิจการโรงงาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งสนับสนุนการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน (work integrated learning) ในระดับปวช.และ ปวส. โดยให้นักศึกษาอาชีวะได้มีโอกาสฝึกงานจากประสบการณ์ตรง และมีรายได้ระหว่างการเรียน ทั้งนี้ ไอวีแอลมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อเพิ่มเติมความรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตและสามารถช่วยเหลือครอบครัวและสังคมต่อไป

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *