บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ระดมทุนจำนวน 255 ล้านเหรียญสหรัฐ ผ่านสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น (sustainability-linked Ninja loan) โดยเป็นการรีไฟแนนซ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีส่วนต่างจากอัตราอ้างอิงต่ำกว่าสินเชื่อลักษณะเดียวกันที่ได้รับเมื่อปี 2563 

สินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่นให้แก่บริษัทต่างชาติ จัดการโดยธนาคารมิซูโฮ หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดการชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนเมื่อครบอายุเงินกู้ (bullet repayment) ภายในระยะเวลา 5 ปี จนถึงเดือนมีนาคม 2572 โดยมีเงื่อนไขเชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้แก่ การนำขวด PET ภายหลังการบริโภคเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และเป้าหมายการลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ 2  ทั้งนี้ ธุรกรรมครั้งนี้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่มีส่วนต่างจากอัตราอ้างอิงน้อยกว่าสินเชื่อลักษณะเดียวกันที่ได้รับครั้งก่อน และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเงินทุนของบริษัทฯ ด้วยการรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่ครบกำหนดชำระในปี 2567 จำนวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐ และสินเชื่อที่ครบกำหนดชำระในปี 2568 จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะแล้วเสร็จในครึ่งแรกของปี 2567 

ภายใต้กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เรียกว่า IVL 2.0 ซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา อินโดรามา เวนเจอร์ส กำลังเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเป็นระยะเวลานาน  โดยลดหนี้สินของธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างรายได้ โดยเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ระดมทุนจำนวน 1 หมื่นล้านบาท ผ่านการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่มีส่วนต่างจากผลตอบแทนพันธบัตรต่ำกว่าการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งก่อน เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2566 

นายดีเค อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานด้านสินเชื่อในครั้งนี้ หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของเราต่อความมั่นคงทางการเงินและการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสภาพคล่องของเราก่อนถึงกำหนดชำระคืนผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย”

https://www.kaosanonline.com/?p=58402

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *