บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศความสำเร็จในการระดมทุน 1 หมื่นล้านบาท ผ่านการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในครั้งนี้มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่มีส่วนต่างจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลต่ำกว่าการออกหุ้นกู้ของอินโดรามา เวนเจอร์ส เมื่อปี 2566

หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันครั้งนี้คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ “AA-” ด้วยแนวโน้มคงที่จากทริสเรทติ้ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแบ่งออกเป็น 6 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี 12 ปี และ 2 ปี 9 เดือน ซึ่งเสนออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10, 3.48, 3.65, 3.90, 4.02 และอัตราคิดลดร้อยละ 3.00 ต่อปี ตามลำดับ โดยส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของหุ้นกู้ครั้งนี้และตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลน้อยกว่าการออกหุ้นกู้ครั้งก่อนที่ออกเมื่อพฤษภาคม ปี 2566 เท่ากับ 5 bps นอกจากนี้ ความต้องการจำนวนมากของนักลงทุนส่งผลให้อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้ใช้สิทธิ์ Greenshoe เพื่อขยายจำนวนการออกหุ้นกู้จากเริ่มต้น 6 พันล้านบาท เป็น 1 หมื่นล้านบาท โดยเงินที่ได้จากออกหุ้นกู้นี้จะนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์หุ้นกู้จำนวน 4.18 พันล้านบาท ในปี 2567 และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป

ภายใต้กลยุทธ์ใหม่ของบริษัทฯ ที่เรียกว่า IVL 2.0 ซึ่งได้ประกาศในงาน Capital Markets Day ประจำปี เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา อินโดรามา เวนเจอร์ส กำลังเสริมความแข็งแกร่งของโครงการเงินทุน โดยลดหนี้สินของธุรกิจและเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเป็นระยะเวลานาน เพื่อสร้างสภาพคล่องมากขึ้น บริษัทฯ จะรีไฟแนนซ์เงินกู้จำนวน 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2567 และจำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2568 ซึ่งจะแล้วเสร็จในครึ่งแรกของปี 2567

นายดีเค อากาวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ความต้องการที่มีจำนวนมากของนักลงทุนต่อการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งทางการเงินของอินโดรามา เวนเจอร์ส และกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเราได้ประกาศในงาน Capital Markets Day เดือนนี้ เราคาดว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจะดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และทดสอบความสามารถของโมเดลธุรกิจหลายๆ บริษัทฯ ดังนั้น เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตทั่วโลกที่ไม่มีใครเทียบได้และรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเรา เรากำลังดำเนินก้าวสำคัญเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างหนี้ของเรา เพิ่มคุณภาพรายได้ของเรา และสร้างกระแสเงินสดภายใต้นโยบายวินัยด้านเงินทุนที่เข้มงวดและมาตรฐานการจัดการหนี้สินระดับสากล

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงดำเนินการบริหารด้านเงินทุนที่หลากหลายต่อไป เพื่อรักษาความจำเป็นด้านสภาพคล่อง โดยออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทครั้งแรกในปี 2554 จากนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายการออกหุ้นกู้ในตลาดต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ และในปี 2564 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านความยั่งยืน

https://www.kaosanonline.com/?p=56824

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *