บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ระดับโลก (Dow Jones Sustainability World Index: DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ กลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index: DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของไอวีแอลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการยอมรับระดับโลก
          ในปีนี้ ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประเมินบริษัทเคมีภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 139 บริษัท ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกว่า 11,000 บริษัทใน 61 อุตสาหกรรม และประมาณ 5,300 บริษัทที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ของ S&P Global โดยไอวีแอลได้รับการจัดอันดับในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 97 ด้วยคะแนนเต็มด้านการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การส่งเสริมนโยบายผ่านองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรม การป้องปกสิทธิมนุษยชนในที่ทำงานและในห่วงโซ่คุณค่า และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ำที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
          นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำระดับโลก การเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ถือเป็นก้าวสำคัญต่อการดำเนินงานของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และเป็นเครื่องยืนยันถึงการดำเนินงานของไอวีแอลในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์สำคัญ อาทิ มุ่งเน้นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ของโลก เสริมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและการรีไซเคิล PET ที่มีเป้าหมายที่ท้าทาย รวมทั้งสร้างคุณค่าที่มากขึ้นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของเรา”
          Manjit Jus, Global Head of ESG Research and Data, S&P Global กล่าวว่า “เราขอแสดงความยินดีกับอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ทั้งระดับโลกและกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งการเป็นสมาชิก DJSI สะท้อนความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยในปีนี้จำนวนบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำคัญที่มากขึ้นต่อการเปิดข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงานด้าน ESG”
          ทั้งนี้ ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็นเกณฑ์ระดับโลกที่เปรียบเทียบบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน ซึ่งประเมินปัจจัยที่สำคัญด้านการกำกับกิจการ รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ถือเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินองค์กรด้านความยั่งยืน (Corporate Sustainability Assessment: CSA) ได้ที่ www.spglobal.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed