บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกาศว่า MSCI ได้ปรับอันดับบริษัทเป็น ‘AA’ จาก ‘A’ โดยจัดอยู่ในหมวด ‘Leader’ สำหรับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทฯ ที่บรรลุเป้าหมายและความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

มอร์แกน สแตนลีย์ แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MSCI  องค์กรอิสระชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการจัดทำดัชนีและบทวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย ได้จัดอันดับให้อินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นหนึ่งในร้อยละ 12 อันดับแรก จาก 57 บริษัทระดับโลกในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์พื้นฐาน (commodity chemicals) การปรับอันดับครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของ
อินโดรามา เวนเจอร์ส ที่สามารถก้าวล้ำหน้าในอุตสาหกรรม และมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการยกระดับ MSCI ESG Rating เป็น ‘AA’ ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของเราในการดำเนินงานอย่างเป็นเลิศและยั่งยืน แต่ยังสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรที่ต้องการร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์เพื่อโลกที่ดีกว่า การได้รับยกย่องในครั้งนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเราในการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลอย่างมีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

MSCI ESG Ratings มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจของนักลงทุน และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทต่างๆ ในการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG ที่สำคัญในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม การจัดอันดับนี้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับสูงสุด AAA จนถึงต่ำสุด CCC ซึ่งเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบที่โปร่งใสและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจด้านการลงทุนตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืน

https://www.kaosanonline.com/?p=60386

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *