เต็ดตรา แพ้ค ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรชั้นนำด้านการดำเนินงานที่โปร่งใสและประสิทธิภาพด้านป่าไม้ใน “ระดับเอ” (A List) ติดต่อกันเป็นปีที่แปด โดย การประเมินและจัดอันดับของซีดีพี (CDP) หรือ Carbon Disclosure Project ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก

รายงานข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับป่าไม้ประจำปี 2566 ของซีดีพี ระบุว่า เต็ดตรา แพ้ค เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ได้รับคะแนนระดับ “A” ซึ่งมีเพียง 2% เท่านั้นจากบริษัทอื่น ๆ ที่เข้าร่วมการประเมินมากกว่า 21,000 แห่ง[1]  ในครั้งนี้ บริษัทยังทำรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำเป็นครั้งแรก ซึ่งหลังจากที่ได้รับการบันทึกคะแนนระดับ “A” ทั้งสองรายการ จึงส่งผลให้เต็ดตรา แพ้ค จัดอยู่ในกลุ่มแบรนด์ผู้นำของซีดีพี (CDP leadership brand) อีกครั้ง โดยถือเป็นเพียงบริษัทเดียวในภาคธุรกิจบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มที่ติดอันดับในระดับนี้

องค์กร Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services หรือ IPBES ได้แจ้งเตือนว่าธรรมชาติกำลังเสื่อมโทรมในอัตราที่รวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์[2] โดยระบบอาหารทั่วโลกนับเป็นตัวการใหญ่ของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ[3]  แม้ว่าระบบนี้จะต้องพึ่งพิงสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ก็ตาม[4][5][6]  ทั้งนี้คงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความมั่นคงทางอาหารเท่านั้น เพราะคาดการณ์กันว่าผลผลิตมวลรวม (GDP) มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโลกหรือคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 44 ล้านล้านดอลลาร์ ต้องพึ่งพาธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติทั้งในระดับปานกลางหรือระดับสูง ด้วยความตระหนักถึงภาวะเร่งด่วนในการหยุดยั้งและฟื้นฟูการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการสร้างโลกที่มีความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำ ทำให้เต็ดตรา แพ้ค มุ่งมั่นดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการสนับสนุนเป้าหมายของกรอบการทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

https://www.kaosanonline.com/?p=54263

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *