มูลนิธิเป๊ปซี่โคเดินหน้าโครงการ One Smile at a Time: Food For Good บริจาคเงิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.4 ล้านบาท* ซึ่งเทียบเท่ากับอาหาร 43,974 มื้อ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 2,094 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และมูลนิธิเป๊ปซี่โค ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการจัดการกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร การเข้าถึงโภชนาการ และความเป็นอยู่ที่ดีของเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของชาติ   

นายสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหารอินโดจีน บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (เป๊ปซี่โค ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” เปิดเผยว่า จากความพยายามของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทั่วโลกและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน เป๊ปซี่โคจึงได้จัดทำโครงการ Move for Good เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานเป๊ปซี่โคทั่วโลกได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นพร้อมกับการตอบแทนสังคม โดยพนักงานที่เข้าร่วมจะต้องบันทึกการออกกำลังกายและจำนวนก้าวในแต่ละวันของระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมมูลนิธิเป๊ปซี่โคจะเปลี่ยนจำนวนก้าวที่ได้จากพนักงานในแต่ละประเทศ เป็นเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อแปลงเป็นมื้ออาหารและมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคม

“เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มูลนิธิเป๊ปซี่โค และมูลนิธิรักษ์ไทย ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ผ่านโครงการ One Smile at a Time: Food For Good โดยบริจาคเงินที่ได้จากกิจกรรม Move for Good เป็นจำนวน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.4 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับอาหาร 43,974 มื้อ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 2,094 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ เพื่อจัดการกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร การเข้าถึงโภชนาการและการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ ในประเทศไทย ด้วยการร่วมมือกับองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาชุมชน  อย่างเช่น มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเยาวชนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ” นายสุดิปโต กล่าว

นายซี.ดี. กลิน ประธานมูลนิธิเป๊ปซี่โค ยังกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ความมั่นคงด้านอาหารเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องใช้แนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ที่มูลนิธิเป๊ปซี่โค เราได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับความไม่มั่นคงด้านอาหารด้วยวิธีการต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรม Move for Good ที่เปลี่ยนจำนวนก้าวเป็นมื้ออาหาร เพื่อช่วยเหลือด้านการเข้าถึงโภชนาการสำหรับเด็ก มูลนิธิเป๊ปซี่โคจะยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก พร้อมทั้งสนับสนุนชุมชนและสังคมในประเทศไทยและทั่วโลกต่อไป”

นอกจากนี้ พนักงาน เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จากโรงงานโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพนักงานสำนักงานใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ยังร่วมสร้างกิจกรรมเชิงบวก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  “One Smile at a Time: Food For Good”  โดยอาสาสมัครได้รวมตัวกันเพื่อปรุงอาหารและบรรจุอาหาร ณ โรงเรียนวัดศิวาราม และมอบถุงกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎีประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงพนักงานจากโรงงานลำพูนที่ร่วมบรรจุถุงกำลังใจอีกด้วย

ปัจจุบัน เป๊ปซี่โค ประเทศไทย วางเป้าหมายขยายโครงการต่าง ๆ รวมไปถึงขยายความร่วมมือกับพันธมิตรและชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อภารกิจภายใต้กลยุทธ์ pep+ (PepsiCo Positive)  หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์อย่างครบวงจรตั้งแต่ ต้นทางจนถึงปลายทางในทุกส่วนของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืน เป็นศูนย์กลางในการสร้างคุณค่า การเติบโต รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

*อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ที่ 36.1094 บาท/เหรียญสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

https://www.kaosanonline.com/?p=54669

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *