วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี นับว่าเป็นเดือนที่ผู้คนให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมและส่งเสริมคุณค่าในสตรี จึงเกิดเป็น ‘วันสตรีสากล’ หรือ ‘International Women’s Day’ ขึ้น โดยบริษัท แมคไทย จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้       แบรนด์ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงในทุกบทบาท พร้อมทั้งเปิดรับโอกาสให้ผู้หญิงได้ทำงานในทุก ๆ ตำแหน่งงาน เราจึงขอเป็นหนึ่งแรงใจในการเฉลิมฉลองส่งเสริมคุณค่าผู้หญิงในสังคม ด้วยการให้ความสำคัญกับการยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างระหว่างเพศ มองโลกด้วยความเท่าเทียม ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ และอยู่ร่วมกันได้อย่างเสมอภาค ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย สู่เส้นทางแห่งการประสบความสำเร็จจนเป็นตัวอย่างและต้นแบบ เป็นแรงบันดาลใจของการเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะพนักงานของเรา จะเป็นเพศใด หรือจะมาจากที่ใด ก็ตาม แมคไทยก็พร้อมยกย่องให้พนักงานเปรียบเสมือนดั่งบุคคลในครอบครัว หรือทรัพยากรที่มีค่าของเราเสมอ

คุณกิตติวรรณ อนุเวชสกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ และประธานกรรมการบริหารบริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า “เนื่องด้วยในวันสตรีสากลปี 2024 นี้ ขอเป็นส่วนหนึ่งการสนับสนุนคุณค่าผู้หญิงในสังคม ภายใต้แนวคิด “Inspire Inclusion” ให้ผู้หญิงพร้อมเป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริง ด้วยเป้าหมายที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจทั้งในการใช้ชีวิตและในบทบาทการทำงานของผู้หญิง เราเชื่อว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงคือพลังของความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม ไร้ซึ่งความแตกต่าง และเราทุกคนสามารถสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมนี้ได้”

ทั้งนี้ แมคโดนัลด์ ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมดกว่า 6,000 คน และกว่า 61% เป็นพนักงานหญิง ทำให้เห็นว่า มีการเปิดโอกาสผู้หญิงได้มีงานทำมากยิ่งขึ้น ด้วยโอกาสพิเศษนี้จึงได้จัดทำแคมเปญร่วมเฉลิมฉลอง ‘วันสตรีสากล’ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงทุกคนผ่านการแชร์เรื่องราวจากตัวแทนพนักผู้หญิงที่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยความแตกต่างไม่ได้ทำให้พวกเขามีความสุขในการทำงานน้อยลง แต่กลับทำให้เขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ให้เกียรติกันและกัน ยอมรับความต่าง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังตอกย้ำว่าแมคโดนัลด์ เป็นพื้นที่แห่งความเสมอภาค ไม่แบ่งแยก ทำให้ทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ โดยใช้สัญลักษณ์แห่งมือที่ร่วมกันสร้างหัวใจแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

คุณอรุณี จันทะดวง, พนักงานแมคโดนัลด์ สาขา บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ศรีนครินทร์ ตัวแทนพลังหญิงแกร่ง ผู้ที่ไม่มีความย่อท้อต่อความบกพร่องทางร่างกายหรือนำมาเป็นอุปสรรค กล่าวว่า “แม้ร่างกายนั้นพิการบกพร่องมาแต่กำเนิด แต่เราก็ยังอยากที่จะทำงานหรือใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป ดังนั้น สิ่งที่เราได้พบเจอหรือโดนตั้งคำถามเดิม ๆ หรือโดนดูถูก นั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นในทุกองค์กร เพราะมันทำให้รู้สึกคุณค่าในตัวเองนั้นตกต่ำและย่อท้อ หรือไม่มั่นใจในตนเอง จนโดนมองว่าเราไม่สามารถทำงานได้และเสียโอกาสในที่สุด แต่เมื่อได้มีโอกาสจากแมคโดนัลด์ ที่หยิบยื่นและติดต่อมา เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีงานทำ จนทำให้เราสามารถพิสูจน์ให้คนอื่น ๆ ได้เห็นว่า ถึงร่างกายเราจะพิการ แต่ก็ยังคงที่จะสามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนกับคนทั่วไป ดิฉันจึงขอเป็นตัวแทนกระบอกเสียงต่อกลุ่มคนพิการไปยังในหลาย ๆ องค์กร ให้เปิดใจรับ และประเมินความเท่าเทียมจากความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ดีกว่า และที่สำคัญเพศหญิงทุกคนสามารถที่จะทำงานได้ดีเหมือนกับทุกเพศ ขอบคุณแมคโดนัลด์เป็นอย่างมาก ที่ทำให้อนาคตของดิฉันนั้นสดใส และหวังว่าการได้รับโอกาสในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ให้กับผู้พิการหลาย ๆ คนที่กำลังรอการยอมรับ ได้สามารถอยู่ในสังคมการทำงานที่เรียกว่าครอบครัวได้อย่างเต็มที่ค่ะ”

คุณสุรศักดิ์ พลแรง, หัวหน้าพนักงานต้อนรับ แมคโดนัลด์ สาขา บิ๊กซี บางพลี, พนักงานข้ามเพศหรือ LGBTQ+ ที่ต่อสู้และทลายกำแพงความไม่มั่นใจในตนเอง เมื่อแต่งชุดพนักหญิง กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ ของดิฉันเลยคือความสุขของเราในการทำงานและได้สื่อสารกับลูกค้าในทุก ๆ วัน และได้รับคำเชยชมจากลูกค้า เนื่องจากสามารถจดจำเมนูอาหารที่ลูกค้าชอบทานหรือจำชื่อลูกค้าได้ และกล่าวสวัสดียินดีต้อนรับด้วยรอยยิ้มสดใส จนลูกค้านั้นสบายใจและชื่นชอบที่จะมาเป็นลูกค้าประจำ ซึ่งแน่นอนว่าทุก ๆ คำเชยชมจากลูกค้านั้นเป็นพลังบวกที่ได้รับกลับมาจนกลายเป็นกำลังใจเล็กๆ ในการเริ่มต้นงานในแต่ละวันได้ และด้วยเราเป็นผู้หญิงข้ามเพศ เราเองก็ยังมีความกังวลว่าเมื่อลูกค้ามาเห็นเราแต่งชุดยูนิฟอร์มเพศหญิงแล้วจะโดนมองหรือตำหนิว่าอย่างไร แต่ดิฉันก็เลือกที่จะมองข้ามและไม่นำเรื่องลบ ๆ เข้ามาทำร้ายจิตใจ จนกลายเป็นอุปสรรคในการทำงาน ต้องขอขอบคุณแมคโดนัลด์มาก ๆ  ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่ให้ความสบายใจ และให้เกียรติกัน จึงทำให้ในทุก ๆ วันนั้นอยากตื่นเช้าแล้วออกมาทำงาน และได้รู้จักคำว่า “เพศ” ไม่ได้จำกัดความเป็นตัวตนที่แท้จริง”

สุดท้ายนี้ วันสตรีสากล ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฉลิมฉลองเหมือนงานประเพณีที่มักทำติดต่อกันทุกปี หากจะเป็นการตระหนักร่วมและให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ การต่อสู้ของผู้หญิง และสืบทอดเจตนารมย์ที่ต้องการให้ผู้หญิงได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย จากความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  รวมทั้งการได้รับปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมในฐานะที่ ผู้หญิงก็เป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม 

#McDonaldsThailand #McThai #McDonaldsThailand #แมคโดนัลด์ #วันสตรีสากล #InspireInclusion #IWD #Internationalwomensday2024           

https://www.kaosanonline.com/?p=56551

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *