บริษัท เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ชั้นนำและผู้นำเข้า HYABELL (ไฮยาเบล) ผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มบริสุทธิ์ (ฟิลเลอร์) จากประเทศเยอรมนี จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ K.N.A Academy Leader Forum (KALF) เพิ่มพูนความรู้ และเสริมศักยภาพ ให้แก่ Key Opinion Leader (KOL) กลุ่มแพทย์ผู้นำทางความคิดและแพทย์ตัวแทนผู้ให้ความรู้ทางผลิตภัณฑ์ซึ่งร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อให้สามารถนำเทคนิคที่ถูกต้องมาเสริมสร้างความมั่นใจด้วยมาตรฐานที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค HYABELL (ไฮยาเบล) ผลิตภัณฑ์สารเติมเต็มบริสุทธิ์ (ฟิลเลอร์) จากประเทศเยอรมนี ภายใต้ เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา โดยมี .พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา (ที่ 4 จากซ้าย) ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา)  นพ. เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย)  และทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในภาพจากซ้าย:

  1. พญ. อัชฌา ทางพัฒนกุล (หมอบีม) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บจก. เดอะโว้กคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ป
  2. พญ. วิสุทธิยา บุญสม แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และแพทย์ผู้บริหารมิชิโกะคลินิก (MICHIKO Clinic) คลินิกเวชศาสตร์ความงามและศูนย์ดูแลสุขภาพด้าน Anti-Aging
  3. นพ. เกรียงไกร อ่าวอุดมพันธ์ แพทย์ผู้มีประสบการณ์ และ แพทย์ที่ปรึกษายาและเวชภัณฑ์ทางด้านความงาม
  4. ศ.พญ. รังสิมา วณิชภักดีเดชา หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ รพ.ศิริราช รองหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา
  5. นายนาดิ้รชา ปาทาน รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เค.เอ็น.เอ. อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด
  6. ผศ.นพ. มาศ ไม้ประเสริฐ  รองคณบดี วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ประธานผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ความงาม
  7. พญ. รสริน คุปต์วิวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ ประจำไอสกาย เซ็นเตอร์
  8. นพ. วนนน ปราศมณฑิล ผู้อำนวยการ ด็อกเตอร์นน คลินิกเวชกรรม

https://www.kaosanonline.com/?p=56361

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *