บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย (Bartercard Thailand) ผู้นำแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสด นำโดย นางสาวเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด จับมือพันธมิตร UOB Finlab Thailand นำโดย นายบัลลังก์ ว่องธวัชชัย ผู้อำนวยการอาวุโส Digital Engagement and Fintech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดงาน CASHFLOW Hack for a Better Life งานสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้ทางธุรกิจให้กับลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ด และลูกค้าธุรกิจจาก UOB และ Cashflow Club Thailand พร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการเงินและการลงทุน เพิ่มโอกาสการในสร้างเครือข่ายพันธมิตรสำหรับเจ้าของธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัฌต์ วิโรจน์วรานนท์ กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ก่อตั้ง Cash Flow Club Thailand ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ งานจัดขึ้น ณ อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพฯ ชั้น 5

ภายในงาน ลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ด จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และสร้างพันธมิตรธุรกิจกับกว่า 100 ท่าน ซึ่งเป็นลูกค้าธุรกิจจาก UOB และ Cashflow Club Thailand และลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ด ได้เรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม CASHFLOW ซึ่งคิดค้นโดย Robert Kiyosaki เจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูก พร้อมแนะนำแนวทาง Road Map สู่อิสรภาพทางการเงิน ได้ความรู้ Critical Thinking ผ่านการลงมือทำจริง เรียนรู้ Cashflow ของคนรวย และ Financial Literacy ความฉลาดทางการเงิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกค้าบาร์เทอร์คาร์ด สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดกับธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นต่อไปได้

          Bartercard Thailand มุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจไปกับเหล่าสมาชิก ด้วยกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มองค์ความรู้และเติมเต็มเครื่องมือในด้านต่าง ๆ สำหรับธุรกิจและขยายพันธมิตรทางธุรกิจตลอดทั้งปี ผู้ที่สนใจกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อไปโดย Bartercard Thailand สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-024-1000 และ Facebook: Bartercard Thailand หรือ เว็บไซต์ https://www.bartercard.co.th

https://www.kaosanonline.com/?p=56633

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *