นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” โดยในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 29 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 8 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 21 รางวัล โดยทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลถือเป็นองค์กรต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย
          นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 9 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” (Conquering the business uncertainty) ต้องยอมรับว่า เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้ธุรกิจ ต้องหยุดชะงัก และต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป นับเป็นความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้ หลายธุรกิจกลับสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถยืดหยัดอยู่บนสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้ได้ จึงนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง ในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต”
          รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและระดับอาเซียนที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการ และนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารางวัล ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร ซึ่งนับแต่ปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 พบว่าเป็นความท้าทายของประเทศและภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก จากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่หลายธุรกิจก็สามารถฝ่าฝันอุปสรรคมาได้ และสามารถยืดหยัดเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผมจึงขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ”

โดยมีรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021” ได้แก่

รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 8 รางวัล ดังนี้
1.รางวัลอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร , ธนาคารกรุงไทย
2.รางวัลอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง , บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
3.รางวัลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ , บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด
4.รางวัลอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ , บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
5.รางวัลอุตสาหกรรมประกันภัย , องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
6.รางวัลอุตสาหกรรมพลังงาน , องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
7.รางวัลอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ , บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
8.รางวัลอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ , องค์กรที่ได้รับรางวัล คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รางวัลประเภทความเป็นเลิศ จำนวน 21 รางวัล ดังนี้
1.BEST BUSINESS INNOVATIVE AWARD , บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2.BEST BUSINESS PERFORMANCE AWARD , บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3.BEST CROSS BORDER BUSINESS SERVICES AWARD , Bank of China (Thai) Public Company Limited
4.BEST CUSTOMER FOCUS AWARD , บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5.BEST DIGITAL BANKING SERVICES OF THE YEAR AWARD , ธนาคารกรุงไทย
6.BEST DIGITAL TRANSFORMATION INFRASTRUCTURE AWARD , บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
7.BEST EFFECTIVE GOVERNANCE AWARD , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
8.BEST eSERVICE PROVIDER AWARD , บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
9.BEST INNOVATIVE FINANCIAL SERVICE AWARD , สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
10.BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY AWARD , บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
11.BEST SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT AWARD , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
12.CSR OF THE YEAR AWARD , บริษัท ธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13.FAST GROWING COMPANY AWARD , บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
14.THE LEADERSHIP EXCELLENCE AWARD , บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15.MOST ADMIRED COMPANY AWARD , บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
16.MOST POTENTIAL AWARD , บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด
17.MOST TRUSTED BRAND AWARD , บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
18.OUTSTANDING AWARD , บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
19.TOP BUSINESS STRATEGY AWARD , บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
20.TOP INNOVATIVE DIGITAL TRANSFORMATION AWARD , NTT (Thailand) Limited
21.TOP MANAGEMENT AWARD , บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *