คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) คุณสรรเสริญ จันทรมณี คุณดลภัทร การธราชว์ คุณภัสสร คนแรงดี และ คุณจิราภรณ์ ขจรศักดิ์สุเมธผู้จัดการฝ่ายโฆษณาเข้าร่วมประชุมกับคณะที่ ปรึกษา กรรมการบริหารสมาคมฯเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำหนังสือที่แจกในวันงาน 7 มีนาคม นี้  และได้เดินทางเข้าไปดูสถานที่ๆจะจัดงานมอบรางวัล เกียรติยศ วันนักข่าว 7 มีนาคม นี้หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์

https://www.kaosanonline.com/?p=53470

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *